VuuZoo: Türkiye'nin Yeni Pazaryeri Platformu

Satış Sözleşmesi

VUUZOO MAĞAZA SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - TARAFLAR

1.1. İşbu üyelik sözleşmesi ("Üyelik Sözleşmesi") Kozyatağı Şemsettin Günaltay Cd. No:108/1 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim Vuuzoo Bilişim Hizmetleri ve Dış Ticaret Limited Şirketi (Bundan sonra “Vuuzoo” olarak anılacaktır.) ile Üye (Bundan sonra "Üye" olarak anılacaktır.) arasında, Üyenin, Vuuzoo’nun www.vuuzoo.com isimli web sitesinde sunduğu Hizmetler'den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiş olup sözleşmenin tarafları sözleşme metninde yer alan tüm hükümleri imzalayıp, kabul beyan ve taahhüt etmiştir.

İşbu sözleşmenin ekleri ve www.vuuzoo.com da yapılan Vuuzoo tarafından sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin yapılan tüm açıklamalar sözleşmenin ayrılmaz birer parçasıdır. Bir kısım hizmet kullanım verileri ve hizmete konu ticari şartlar sözleşme akdi sonrasında belirleneceği ve/veya bu verilerin sürekli değişkenlik göstermesi nedeniyle işbu sözleşmenin akdi sonrası bu verilerin ve ticari şartların karşılıklı kabulü ayrı bir elektronik ortamda gerçekleştirilecek, kabul edilen hususlar bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olacak ve tarafları bağlayacaktır. Ayrıca taraflar sözleşmenin her sayfasını imzaladığını kabul edecek, sözleşmenin mütemmim cüzü olan formlardaki maddeleri ve sözleşmeleri de kabul beyan ve taahhüt edecektir.

1.2. Vuuzoo ile Üye (satıcı üye) işbu Üyelik Sözleşmesi'nde münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaktır.

MADDE 2 – TANIMLAR

 • Alıcı Üye:Vuuzoo ile yaptığı sözleşme kapsamında www.vuuzoo.com’ye üye olan ve işbu site üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden Satıcının yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satın alan gerçek/tüzel kişi üyeyi ifade etmektedir. 
 • Satıcı üye: Vuuzoo ile yaptığı sözleşme kapsamında www.vuuzoo.com ’a üye olan ve www.vuuzoo.com üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi üyeyi ifade etmektedir. 
 • Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası: Vuuzoo’nun internet sitesinde, mobil sitesinde veya mobil uygulamalarında yer alan, Üye ’ye hangi kişisel bilgilerinin toplanacağını, toplanan kişisel verilerinin ne şekilde, ne amaçla işleneceğini ve kullanılacağını vb. konuları açıklayan, Vuuzoo’nun kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve www.vuuzoo.com üzerinden her zaman erişilebilen bir metindir. 
 • Profilim Sayfası: Üye’nin www.vuuzoo.com da yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler'den yararlanabilmesi adına gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgileri girdiği, sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen, Üye’nin kendisine özel sayfayı ifade etmektedir.
 • Hizmet: satıcı Üye’nin işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla, Vuuzoo tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade etmektedir.
 • Sanal Pazaryeri: Vuuzoo’nun, www.vuuzoo.com üzerinde Vuuzoo kurallarına uygun olarak Satıcılar’a sağlamış olduğu ve Satıcılar'ın bir ya da birden fazla ürün ve/veya hizmetin satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ilanlarını yayınlayabilme imkânına sahip oldukları sanal alanı ifade eder.
 • www.vuuzoo.com Sayfasının Mülkiyeti: İşbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen hizmetleri sağlamakta olduğu www.vuuzoo.com alan adına sahip internet sitesinde, mobil uygulamalarında ve mobil sitelerinde bulunan ve Vuuzoo’ya ait marka ve fikri haklar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkını ifade etmektedir. 

 

MADDE 3 - KONU, AMAÇ VE KAPSAM

3.1. Vuuzoo, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Aracı Hizmet Sağlayıcı olarak www.vuuzoo.com alan adlı çevrimiçi elektronik ticaret ortamını işletmektedir. Bu meyanda yine ilgili mevzuat kapsamında Vuuzoo, başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamı sağlamaktadır. Vuuzoo, kullanıcıların mevzuatla satışına veya takasına izin verilen ürünlere ulaşabilecekleri bir pazaryeri platformudur.  www.vuuzoo.com web sitesinde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda değildir. Bu kapsamda, hizmet sundukları elektronik ortamı kullanan üyeler (satıcı üyeler) tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Vuuzoo, bu sitede listelenen ürünlerin sahibi veya satıcısı değildir.

Vuuzoo, satıcı üye tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan ürünlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürünlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. Üye, bu konuda Vuuzoo ’ya herhangi bir talepte bulunamayacağını açıkça kabul etmektedir.

3.2. İşbu Üyelik Sözleşmesi uyarınca satıcı üye, Vuuzoo tarafından yönetilmekte olan www.vuuzoo.com alan adlı elektronik ticaret platformuna üye olarak bu platformda Üye’nin statüsüne göre ürün satışı yapabilir, ilan ekleyebilir ve/veya ürün satın alabilir. 

3.3. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin amacını, www.vuuzoo.com üzerinde mevzuatla satışına veya takasına izin verilen ürünlerin ve bu ürünlere ilişkin hizmetlerin sunulması ve sunulan bu hizmet ve ürünlerden satıcı Üye’nin yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin satıcı üye tarafından kabul edilmesi ile satıcı üye, www.vuuzoo.com’da yer alan ve yer alacak Aracı Hizmet Sağlayıcı olan Vuuzoo tarafından sunulan hizmetlere, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, alıcı üye ’ye ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir

3.4. Vuuzoo satıcılara, içeriklerini kendileri oluşturmak suretiyle ürün ve/veya hizmetlerini satışa sunabilecekleri, alıcılara ise farklı kategorilerdeki çok sayıda ürün ve/veya hizmeti görüntüleyebilecekleri ve dilediklerini sipariş verebilecekleri bir platform sağlamaktadır.

3.5. Satıcı Üye, sitede yayınlanan Kullanım Koşullarının, “Vuuzoo ’da Satış Yapma” ve “Vuuzoo ‘da Alışveriş” başlığı altında yer alan Satıcı ve Alıcı Kurallarının, Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasının ve Vuuzoo Güvenli Ödeme Sistemi’ne ait çerçeve sözleşmelerin işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul etmektedir. Sözleşme ekinde yer alan formların ve ya eklentilerin sözleşmeye ait olmadığı sözleşme kapsamı dışında olduğu şeklindeki bir savunma satıcı üye tarafından Vuuzoo Bilişim Hizmetleri ve Dış Ticaret Limited Şirketi’ne karşı ileri sürülemeyecektir.

 

MADDE 4 - TARAFLAR'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye (satıcı üye) olmak isteyen kullanıcının, www.vuuzoo.com adresinde bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi'ni onaylaması gerekmektedir. İşbu sözleşmeyi onaylayarak Üye olan kullanıcı, işbu sözleşmenin tüm hükümlerini kayıtsız kabul edilmiş sayılacaktır. Kullanıcının, Üye olmak için, Vuuzoo’nun sitesinde talep edilen bilgileri doğruluğu ve güncelliği gözeterek doldurması gerekmektedir. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi'ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.

İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin onayı ile Üyelik kayıt işlemi, Kullanıcı/Kullanıcılar tarafından gerekli bilgilerin ilgili yerlere girilmesi üzerine gönderilecek olan aktivasyon e-postasının teyit edilmesi ile tamamlanmaktadır. İşbu sözleşme, tüm üyeler için geçerlidir. İşbu sözleşme; yeni üyeler için üyelik kayıt işleminin tamamlanması ile mevcut üyeler için sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nde herhangi bir değişikliğin yapılması halinde Üyeler bilgilendirilecek ve yeni koşulların mevcut üyeler tarafından kabul edilmemesi halinde, kabul etmeyen üyelerin üyeliklerinin silinmesini talep etme hakları olacaktır. Bunun için Üyelerin destek@vuuzoo.com adresine e-posta atmaları gerekmektedir. Aksi halde bu koşullara uymak zorunda olup, bu sözleşmenin tarafı haline geleceklerdir. 

4.2. Satıcı Üye'nin oluşturduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, salt satıcı Üye tarafından oluşturulmakta olup, işbu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen satıcı Üye'nin sorumluluğundadır. Satıcı Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin sadece kendisi tarafından gerçekleştirildiğini ve bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun peşinen kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.3. Satıcı Üye, www.vuuzoo.com internet sitesi, mobil uygulamalar ile mobil site üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu Üyelik Sözleşmesi ile site içerisinde yer alan Kullanım Koşulları hükümlerine,  belirtilen tüm koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, site üzerinden kendisi tarafından yüklenen içeriklerde ilgili mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan etmektedir. Satıcı Üye’nin www.vuuzoo.com internet sitesi, mobil uygulamalar ile mobil site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. 

Satıcı Üye, Vuuzoo’nun diğer kullanıcılarına ait profil, e-posta veya diğer kişisel bilgilerin toplanması, saklanması gibi işlemlerden kaçınacağını açıkça kabul etmektedir. Sayılan ve buna benzer hallerde Vuuzoo’nun işbu Üyelik Sözleşmesi’ni feshi ile diğer yasal hakları saklıdır.

4.4. Satıcı Üye, Vuuzoo’nun sağladığı bilgilerden yararlanmak suretiyle Satıcı’dan aldığı mal veya hizmetlerdeki ayıplardan hiçbir surette Vuuzoo’nun sorumlu olmadığını ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde Vuuzoo’ya izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında Vuuzoo’nun şimdiden ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

4.5. Satıcı Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmekle, Kullanım Koşulları’nı ve Vuuzoo marka hakları ile teknik yapısına karşı olabilecek tecavüzlere karşı tüm sorumlulukları kabul etmektedir.

4.6. Vuuzoo; doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, www.vuuzoo.com’un kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamayacaktır.

4.7. Satıcı Üye, Vuuzoo’da 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun madde 3/3 uyarınca satış işleminden önce Alıcı ile Satıcının bilgilerinin paylaşılmadığını bildiğini ve bu kapsamda bir talebinin bulunmadığını kabul eder. Üye, ürün ve/veya hizmetin satış fiyatı, teslim şartları ve ödeme koşulları konusunda, site altyapısından yararlanarak haberleşebilmektedir.

4.8. Satıcı Üyenin, kendisi tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremeyecek ve paylaşamayacaktır. Aksi halde, Vuuzoo ilgili kullanım ile herhangi bir yanlış kullanımdan ötürü sorumlu olmayacak ve Vuuzoo’nun söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklı kalacaktır. Satıcı Üye’nin, www.vuuzoo.com’daki üyeliği ile sahip olduğu kullanım hakkı sadece kendisine ait olacaktır ve başkalarına devredilemeyecektir. 

Satıcı Üye’nin internet sitesine, tüzel bir kişi adına üye olması halinde Satıcı Üye, ilgili tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olduğunu beyan ve garanti etmektedir. Aksi halde, Satıcı Üye doğan borç ve yükümlülüklerden şahsen sorumlu olmayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.9. Ürünlerin teslim/ifa edilmemesi veya satın alınan ürün bedelinin ödenmemesi, fiyatların manipüle edilmesi veya diğer kullanıcıların listelemesine müdahale edilmesi, aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik yerleştirilmesi, Vuuzoo’nun yazılı onayı olmaksızın, kullanıcı hesabının veya isminin devredilmesi gibi fiiller, işbu sözleşmenin ihlali sayılacaktır. Bu durumda Vuuzoo’nun, Üye’nin üyeliğini iptal etme hakkı saklı olduğu gibi, ortaya çıkan zararlardan dolayı her türlü dava ve tazminat hakkı da saklıdır . Vuuzoo, bu gibi hallerde satıcının ürünü için alıcı tarafından ödenen bedelden kesinti yapma, bedeli ödememe hakkına sahip olacaktır.

4.10. Vuuzoo,  www.vuuzoo.com‘da yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda bulunmamaktadır. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" konumunda bulunmaktadır. Bu nedenle Vuuzoo, Sanal Pazaryeri’nde yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış hiçbir görsel, yazılı veya sair içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu olmayacaktır. Keza yine söz konusu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü de sair mevzuat kapsamında bulunmamaktadır. Ancak; Vuuzoo, yukarıda beyan edildiği üzere böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen, inisiyatifi tamamen Vuuzoo’ya ait olmak üzere, söz konusu içerikleri dilediği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. Satıcı Üye’nin, www.vuuzoo.com da  yayınladığı herhangi bir görselin, yazılı ve sair içerikle Vuuzoo’nun ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmesi halinde, Satıcı Üyeler, Vuuzoo’ya ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumlu olacaktır.

İşbu Üyelik Sözleşmesi, yalnızca Vuuzoo ve satıcı Üye arasındaki durumu kapsamaktadır. Alıcılar ve Satıcılar arasındaki ilişki işbu Sözleşme’nin kapsamına girmemektedir. Vuuzoo, Üye ile Satıcı/Satıcılar arasındaki ilişkiden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Üyeler, Sanal Pazaryeri’nden gerçekleştirecekleri işlemlere ilişkin olarak Satıcılara karşı mevzuat çerçevesinde haklarını arayabileceklerdir. Satıcı üye ile alıcı üye arasında doğacak tüm uyuşmazlıkların www.vuuzoo.com ile herhangi bir ilgisinin olmadığı, ürün satışından kaynaklanan uyuşmazlıklarda tüm sorumluluğun satıcı üye’ye ait olduğunu satıcı üye kabul beyan ve taahhüt etmiş olup ürünlerin ayıplı olması, alıcıya farklı bir ürünün teslim edilmesi  ve ya geç teslim edilmesi gibi durumlarda www.vuuzoo.com’a herhangi bir kusur izafe edilmeyeceğini satıcı üye kabul beyan ve taahhüt edecektir. Bu gibi durumlarda hukuk davası vb. davaların Vuuzoo Bilişim Hizmetleri ve Dış Ticaret Limited Şirketi’ne yöneltilmesi durumunda satıcı üye’ye dava ihbar edilecek, satıcı üye davanın aleyhe sonuçlanması durumunda asıl alacak, faiz, yargılama gideri, dava vekâlet ücreti ve icra vekâlet ücreti ile icra harçları ve dosya masrafını davacı tarafa ödeyecektir. Vuuzoo Bilişim Hizmetleri ve Dış Ticaret Limited Şirketi dava sırasında isterse dava temsil formu kapsamında satıcı üye avukatlarının dosyayı takip etmesini isteyebilecektir. Bu gibi durumlarda Vuuzoo Bilişim Hizmetleri ve Dış Ticaret Limited Şirketi dava temsil formunda belirtilen avukata herhangi bir vekâlet ücreti ve dosya masrafı ödemeyecek, tüm dosya masrafı ve vekâlet ücretini satıcı üye ödeyecektir. Bu konuda Vuuzoo Bilişim Hizmetleri ve Dış Ticaret Limited Şirketi Yargılamalar sırasında teminat mektubu sunulması lüzum ederse şayet, iş bu teminat mektubunu satıcı üye temin edecek ve dava dosyası ve ya icra dosyasına sunacaktır. Satıcı üye tarafından bu hükme aykırı davranılması durumunda Vuuzoo Bilişim Hizmetleri ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin uğradığı tüm zararlar ve yaptığı masraflar satıcı üye tarafından Vuuzoo Bilişim Hizmetleri ve Dış Ticaret Limited Şirketine yasal faizi ile geri ödenecektir.

4.11. Satıcı Üye, www.vuuzoo.com üzerinden herhangi bir Satıcı'dan vereceği siparişler için akdedilecek olan Mesafeli Satış Sözleşmelerinde; Satıcı'nın satıcı taraf, kendisinin ise alıcı taraf olduğunu kabul ve beyan etmektedir.

Vuuzoo, Mesafeli Satış Sözleşmesi ilişkisinde taraf olarak bulunmamaktadır. Bu bağlamda Sanal Pazaryeri’nde sergilenen ve satılan tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, varsa garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin zamanında teslim edilmesinden, Satıcı bizzat ve münhasıran sorumlu olacaktır.

4.12. Vuuzoo, ilgili mevzuatlar kapsamında yetkili makamların talebi halinde, Satıcı Üye'nin kendisinde bulunan bilgileri ilgili adli ve idari makamlarla paylaşabilecektir.

4.13.  www.vuuzoo.com‘daki internet sitesinde üyelik oluşturulduğunda Üye'den alınan kişisel veriler; Üye ve/veya Satıcılar arasında sahtecilik, dolandırıcılık,  www.vuuzoo.com‘un herhangi bir şekilde kötüye kullanımı, ilgili mevzuatlar kapsamında suç oluşturabilecek konularda çıkan yargıya intikal etmiş uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri için makamlar tarafından talep edilmesi halinde ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Üye ve/veya Satıcılar'a iletilebilecektir. 

4.14. Satıcı Üye, www.vuuzoo.com‘u hiçbir şekilde hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır. Aşağıdaki hallerle sınırlı kalmamak kaydıyla ve fakat örnek teşkil etmek açısından aşağıdaki haller hukuka ve ahlaka aykırı kullanımları örneklemektedir;

4.14.1. Sitenin, herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması,

4.14.2. Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi'ne veya yürürlükteki mevzuata aykırı şekilde kullanılması, Site’nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması, başka bir Üye'nin hesabının kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;

4.14.3. www.vuuzoo.com ‘da yapılan yorumların ve puanlamaların işbu internet sitesi dışında herhangi bir şekilde sosyal mecralarda kullanılması, yayınlanması veya yorumlar ile puanlamaların manipüle edilecek şekilde kullanılması; 

4.14.4. www.vuuzoo.com ‘a virüs veya www.vuuzoo.com ‘un  veri tabanına, www.vuuzoo.com üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;

4.14.5. Üyeler hakkında elektronik posta adresleri de dahil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması;

4.14.6. www.vuuzoo.com tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, Vuuzoo’nun önceden yazılı izni alınmaksızın  www.vuuzoo.com  üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Web Sitesi'nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.

4.15. Satıcı Üye www.vuuzoo.com ‘da işlem yaparken, bu işlemleri teknik olarak internet sitesine hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde kullanmakla yükümlüdür. Satıcı Üye, www.vuuzoo.com ‘a sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisanssız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dahil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

4.16.  www.vuuzoo.com  ‘un veya site içindeki herhangi bir içeriğin işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olarak kabul edilmektedir. İşbu durum söz konusu olduğunda Vuuzoo’nun fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla tüm dava, talep ve tazminat hakları saklı bulunmaktadır.

4.17. Satıcı Üye, Vuuzoo’nun kendisiyle iletişim kurmak için kullanacağı her türlü bilgiyi güncellemekle mükelleftir. Güncellemediği takdirde meydana gelebilecek zararlardan, eksikliklerden vb. Vuuzoo sorumlu tutulmayacaktır. Site üzerinden ilanen yapılacak bildirimlerin dışında belirtilen e-posta adresine veya posta adresine de bildirim yapılabilecektir. Herhangi bir e-posta veya adres değişikliği yedi gün içinde yazılı olarak bildirilmediği veya sitede güncellenmediği takdirde, Satıcı Üye’nin mevcut e-posta adresine veya posta adresine yapılacak tebligat hukuken geçerli kabul edilecektir.

4.18. Satıcı Üye’nin, Vuuzoo’nun önceden yazılı onayını almaksızın, işbu Üyelik Sözleşmesi'ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik etmesi mümkün değildir.

4.19. Taraflar'dan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

4.20. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin eki niteliğinde olan Alıcı ve Satıcı kurallarına ilişkin diğer bilgiler  www.vuuzoo.com adresinde “Vuuzoo’da Satış Yapma” ve “Vuuzoo’da Alışveriş” başlıkları altında bulunmaktadır. 

4.21. Mevzuatta, internet sitemizde veya taşıma işini yapacak olan kargo şirketinin belirleyebileceği “taşınması yasak olan ürünler” listesinde yer alan ürünlerin satıcı tarafından satılıp gönderilmesi halinde, bundan doğabilecek her türlü sözleşmesel, hukuki ve cezai sorumluluk için Satıcı Üye’ye rücu etme hakkımız mevcuttur.

4.22. Hasarlı kargoların Satıcı tarafından iade alınmaması halinde resmi mercilerce tahakkuk ettirilecek idari para cezaları, sözleşmesel, hukuki ve cezai sorumluluk için satıcı Üye’ye rücu etme hakkımız mevcuttur.

MADDE 5- GİZLİLİK

5.1. Vuuzoo, www.vuuzoo.com‘daki  Hizmetler’den Üye’nin yararlanabilmesi için bizzat Satıcının Üye’nin kendisinin sağladığı kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) (Kabul Tarihi: 24/3/2016 | Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi: 7/4/2016 Sayısı: 29677); ile sair mevzuat kapsamında kişisel verilerinin işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. 

Vuuzoo, satıcı Üye’nin sağladığı kişisel verileri sitede yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasına uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. 

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Satıcı Üye, Üyelik işlemini tamamlayarak  www.vuuzoo.com internet sitesine üye olduğunda işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasını kabul etmiş sayılmaktadır. Ve Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açıkça ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. 

Kişisel verilerin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarla ilgili daha fazla bilgi için Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasına internet sitesinde ilgili sekmeden ulaşılabilmektedir. Kişisel verilerle ilgili her türlü soru ve görüş bildirimi için, Vuuzoo’ya destek@vuuzoo.com e-posta adresinden ulaşılabilecektir. Aynı şekilde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde kapsamında sahip olunan haklar, Üye tarafından her zaman kullanılabilecektir.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ:

VUUZOO BİLİŞİM HİZMETLERİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Kozyatağı Mahallesi Şemsettin Günaltay Cd. No:108/1 Kadıköy-İstanbul

Telefon: 0850 840 56 00
İnternet Adresiwww.vuuzoo.com 

5.2. Satıcı Üyenin www.vuuzoo.com  ‘a beyan ettiği ve paylaşılmasına açıkça rıza gösterdiği kişisel verilerin, Vuuzoo’nun 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerinin ifası amacıyla toplanması ve kullanılması gerekmekte olup, Vuuzoo işbu yükümlülüklerini yukarıda bahsi geçen ilgili kanunlar kapsamında yerine getirmektedir. Satıcı Üye’ye ait hangi Kişisel Verilerin ne şekilde kullanıldığı, işlendiği, saklandığı, aktarıldığı, vb. işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirlenmekte ve www.vuuzoo.com sitesinde erişime sunulmaktadır. 

5.3. Vuuzoo ile paylaşılan kişisel veriler, Vuuzoo gözetimi ve kontrolü altında bulunmaktadır. Vuuzoo, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince, bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatına haiz bulunmaktadır. Bu konudaki yükümlülüğünün farkında olarak Vuuzoo, veri işleme politikalarını her zaman mevzuatlar doğrultusunda güncelleme hakkına sahiptir.

MADDE 6- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

6.1. Vuuzoo, markası ve logosu,  www.vuuzoo.com ‘un internet sitesinin, mobil uygulamasının, mobil sitesinin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Vuuzoo tarafından oluşturulan her türlü marka, patent, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ve mali haklar dahil sair bütün haklar ile her türlü tasarruf yetkisi, gerek fikri ve sınai haklar mevzuatı, gerek Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri, gerek ise sair mevcut ve müstakbel ilgili mevzuat anlamında münhasıran ve müstakilen Vuuzoo’nun mülkiyetinde bulunmaktadır. 

Satıcı Üye, Vuuzoo veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını kullanamayacak, kopyalayamayacak, paylaşamayacak, dağıtamayacak, sergileyemeyecek, çoğaltamayacak, reklam ve/veya tanıtım amaçlı, vb. amaçlarla kullanamayacaktır. Satıcı Üye,  www.vuuzoo.com  internet sitesini, mobil uygulamasını, mobil sitesini veya bunların bütününü ya da bir kısmını başka bir ortamda Vuuzoo’nun izni olmadan kullanamayacaktır.

Satıcı Üye'nin, üçüncü kişilerin veya Vuuzoo’nun mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Satıcı Üye, Vuuzoo ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

6.2. Vuuzoo, marka ve fikri haklar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkının ihlal edildiğini iddia eden satıcı Üyeler tarafından yapılacak başvuruları inceleyecektir. Vuuzoo yapılan başvurular sonucunda, kullanıcılara ilişkin ürünlerin listelemelerini kaldırma ve gerektiğinde kullanıcıların üyeliklerini askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Bu tarz durumlarda kullanıcı, Vuuzoo ’ya, vuuzoocore@gmail.com e-posta adresinden ulaşabilecektir.

MADDE 7- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Vuuzoo, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve  www.vuuzoo.com  ‘da yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla  www.vuuzoo.com  ‘da ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. Değişen hükümleri bu sözleşmeden ayrı düşünülmeyecek, iş bu sözleşmenin bir parçası sayılacak, Satıcı üye değiştirilen hükümlere uygun davranacağını bu sözleşme ile beyan kabul ve taahhüt edecektir.

MADDE 8- MÜCBİR SEBEP

Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, Vuuzoo’nun kontrolü dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Vuuzoo’nun sözleşme ile yüklendiği borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmesini ya da bunları zamanında yerine getirmesini olanaksızlaştıran durumlar; mücbir sebep olarak kabul edilecektir.  (Örn: Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, durumun öğrenilmesini izleyen 3 gün içinde, diğer tarafa derhal ve yazılı (örn: e-posta yoluyla) olarak bildirim yapacaktır. İşbu sözleşmenin 4. maddesinin 9. fıkrası hükümleri saklıdır.

Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

Mücbir sebeplerin varlığı herhangi bir şekilde Vuuzoo’nun işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Vuuzoo ifası mücbir sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamayacak ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi'nin bir ihlali olarak kabul edilemeyecektir. 

MADDE 9- ŞİKÂYETLERİN BİLDİRİLMESİ

Alıcı, satın almış olduğu ürün ve hizmetlere ilişkin varsa şikâyetlerini yukarıda belirtilen iletişim bilgileri üzerinden Satıcı’ya iletebilir. Site üzerinden satın almış olduğu ürün ve hizmetlere ilişkin Vuuzoo herhangi bir yükümlülüğünün bulunmadığını  kabul eden Alıcı, destek@vuuzoo.com adresine e-posta gönderebilecek ve bu şekilde Vuuzoo satılan ürünler bakımından sorumlu olmamasına rağmen, Alıcı’ya durumun açıklığa kavuşabilmesi için teknik destek verebilecektir. 

MADDE 10- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

10.1. Satılan mal veya hizmete ilişkin sorumluluk bizzat Satıcı’ya aittir. Bununla birlikte Alıcılar, satın aldıkları mal ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerini Satıcılar’a doğrudan veya Vuuzoo üzerinden Madde 9’da beyan olunduğu üzere iletebilirler. Şikâyetin, Vuuzoo’ya  iletilmesi halinde Vuuzoo sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.

10.2. İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, İstanbul (Anadolu) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 11- BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme kapsamında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Satıcı Üye, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Vuuzoo’nun resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, Vuuzoo’nun veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

MADDE 12 – SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ VE FESİH

12.1. İşbu sözleşme hükümlerinin bir veya bir kısmının ihlali veya bu ihlale yönelik davranışların tespiti halinde Vuuzoo’nun işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkı saklı bulunmaktadır. Bu fesihten dolayı Satıcı Üye, herhangi bir talepte bulunamayacağını peşinen kabul etmektedir.

12.2. İşbu Sözleşme hükümleri ve sözleşmenin mütemmim cüzü olan ek formlar ile tarafların üzerinde anlaştığı komisyon oranları Vuuzoo tarafından ilgili mevzuatlara uygun kalınmak suretiyle her zaman değiştirilebilir. Sözleşme hükümleri tamamen veya kısmen değiştirilebilecek olup, işbu değişikliğin kısmen olması halinde değiştirilmemiş olan hükümler yürürlükte kalmaya devam edecektir. 

İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, yasal uyarı ve kullanım koşullarının geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

MADDE 13- YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşmenin onaylanması ile yukarıdaki tüm şart ve koşulları kayıtsız olarak kabul edilmiş olup, 13 (on üç) madde, 15 (on dört) sayfada ve 3 (üç) ekten(EK.1 Yasaklı Ürünler Listesi,EK.2 Kategori Komisyon Oranları,EK.3 Satıcı Bilgi Formu) ibaret bu Sözleşme, Üye tarafından tamamıyla okunarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiş sayılır.

EKLER:

EK.1 Yasaklı Ürünler Listesi

EK.2 Kategori Komisyon Oranları

EK.3 Satıcı Bilgi Formu

 

EK.1

Yasaklı Ürünler Listesi

Yasadışı Ürünler

 • Çalıntı mallar
 • Kaçak ve ithalatı yasak ürünler
 • Sahte para ve belgeler
 • Web ortamında saldırma ve program kırma yazılımları
 • Şifreli yayın çözücüler
 • İlaç testlerini geçmeye yönelik yardımcı maddeler
 • Yasaklı kitap ve yayınlar

İnsan sağlığına zararlı ürünler

 • Uyuşturucu maddeler
 • Alkollü içecekler
 • Tütün mamulleri, elektronik sigaralar ve elektronik sigaraların tamamlayıcı parçaları

İlaçlar, tıbbi cihazlar ve diğer benzeri sağlık ürünleri

 • Reçeteli ve reçetesiz ilaçlar, geleneksel bitkisel tıbbi ürünler, homeopatik tıbbi ürünler, enteral beslenme ürünleri, özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar, özel tıbbi amaçlı bebek mamaları
 • Tıbbi cihazlar (Diş macunu, diş protez bakım ürünleri, kondom, hasta altı bezi, inkontinans pedi, topikal uygulanan sıcak soğuk kompres, yara bandı, flaster, pamuk, ağız çalkalama suyu, nefes açıcı burun bantları hariç)
 • Numaralı gözlük camları ve numaralı lensler
 • İşitme cihazları, ortopedik protez ve ortezleri
 • Veteriner tıbbi ürünler
 • Sağlık Bakanlığı tarafından satışı yasaklanmış ürünler (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan izin alınmaksızın sağlık beyanıyla satışa sunulan ürünler, zayıflama hapları, etken madde içeren ürünler, yasak cinsel ilaçlar vb.)

Silahlar, patlayıcı maddeler ve tehlike arz eden diğer ürünler

 • Ateşli silahlar
 • Kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletler
 • Yanıcı ve patlayıcı maddeler
 • Biber gazı
 • Elektroşok cihazları
 • PCB (poliklorlu bifeniller) ve bunu içeren ürünler
 • Amonyum Nitrat ve kütlece (’den daha fazla amonyum nitrattan gelen azot içeren gübreler

Kanun ve mevzuat kapsamında satışı (veya internet üzerinden satışı) yasak veya denetime tabi olan ürünler

 • Alım-satımı devlet iznine tabi olan ürünler
 • Telsizler (Kısa Mesafe Erişimli Telsiz (KET) Cihazları Hakkında Yönetmelik kapsamında kalan kısa mesafe erişimli alçak güçlü telsiz cihaz ve sistemler hariç)
 • Askeri teçhizat
 • Resmi kıyafetler ve üniformalar
 • Radar dedektörleri
 • Airbag ve ekipmanları
 • Emniyet kemeri adaptörü
 • Taşıtların yönetim sistemine müdahale amacıyla kullanılan cihaz ve teçhizat
 • Maymuncuk ve kilit açıcılar
 • Şans oyunları biletleri
 • Sertifikasız tohumlar
 • Kültür ve tabiat varlıkları
 • Madalya ve nişanlar

Kişisel verilere ilişkin kuralları ihlal eder nitelikteki ürünler

 • Kişilik hakları
 • Yüz fotoğrafı, isimler ve imzalar
 • İnsan ve diğer canlı organları
 • Toplu elektronik posta adresleri ve listeleri
 • Sosyal ağ ve diğer internet üyelik hesapları

Fikri mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikteki ürünler

 • Telif hakkını haiz ürünler
 • Lisanssız Oyunlar
 • Sahte veya replika ürünler
 • Seri numarası çıkarılmış, kopya ve bandrolsüz ürünler

Vuuzoo.com üzerinden satışı yasak olan diğer ürünler

 • Mucizevi tedavi ürün veya hizmetleri, falcılık ve büyücülük ve sair hizmetler
 • Yönlendirme içeriği olan ürün ilanları
 • İkinci el ürünler
 • Ürün özelliği taşımayan satışlar
 • Diğer kurum, kuruluş ve e-ticaret platformlarına ait hediye çeki ya da indirim kuponları
 • Deneme Boyu / numune (tester) ve kutusuz veya teşhir ürünü olan parfüm ve sair kozmetik ürünleri
 • Hisse senedi, tahvil, bono
 • Pornografik içerikli malzemeler
 • Casus kamera ve dinleme cihazları
 • Canlı hayvanlar

EK.2 

Kategori Komisyon Oranları

https://www.vuuzoo.com/sayfa/komisyon-oranlari

EK.3 

Satıcı Bilgi Formu

VUUZOO BİLİŞİM HİZMETLERİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

Adres: Kozyatağı mah. Şemsettin günaltay cad. No:108/1 Kadıköy/İstanbul

Telefon: 0850 840 56 00 (Pbx) E-Posta: destek@vuuzoo.com

* ile işaretli alanların doldurulması zorunludur.

Satıcı Bilgileri

*Firma Ünvanı:

*Vuuzoo Mağaza Adı:

*Telefon:

Web Adresi:

E-Posta:

Şirket Sahibinin Adı ve Soyadı:

Fatura Bilgileri

*Fatura Adresi:

Vergi Numarası ve Vergi Dairesi:

Mersis No:

Posta Kodu:

Kep(Kayıtlı E-Posta Adresi):

Depo ve Teslimat Adresi Bilgileri

Depo ve Teslimat Adresi:

Posta Kodu:

Vergi Numarası ve Vergi Dairesi:

Vuuzoo Mağaza Portalı Kullanıcı Bilgileri

*Adı ve Soyadı:

Görevi:

Gsm Telefonu:

E-Posta:

1.Yetkili:

Adı ve Soyadı:

Görevi:

Gsm Telefonu:

E-Posta:

2.Yetkili:

Adı ve Soyadı:

Görevi:

Gsm Telefonu:

E-Posta:

Satıcı Hesap Bilgileri

*Banka Adı ve Şube Kodu:

*IBAN Numarası:

*Hesap Adı - Hesap Numarası: